حمید رضا نیک نام - مدیریت واحد تبلیغات و برندینگ

لیسانس روابط عمومی (گرایش رسانه)
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
طرح ریزی برندینگ شرکت ها و پروژه ها
طراحی مدل های تبلیغات و ترویج
اجرای انواع تبلیغات محیطی، رسانه ها و فضای مجازی
برنامه ریزی و اجرای مدیریت فروش، بازاریابی و بازارسنجی
برنامه ریزی و ساماندهی روابط عمومی شرکت ها
شماره همراه: ۰۹۰۳۹۷۲۰۴۶۴
شماره مستقیم دفتر مدیریت: ۳۷۶۰۳۵۰۵

سوابق اجرایی:

  • مدیر فروش شرکت بازرگانی تکین
  • دبیر کنگره شهدای سرباز شرق کشور
  • طراح و مجری طرح نمایش های خیابانی شهرداری منطقه ثامن در جهت فرهنگ سازی نوسازی بافت فرسوده
  • پیمانکار و کارشناس امور تبلیغاتی سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد
  • مشاور و مجری امور تبلیغات چاپی و رسانه ای مجتمع الماس شرق
  • مشاور و مجری امور تبلیغات، خلق برند، تهیه و چاپ کارتن و بسته بندی صنایع مختلف از جمله آی سودا، پادراتوس و …
  • موسس و مدیر موسسه تبلیغاتی موعود
  • موسس و مدیر کارخانه صنایع چاپ و بسته بندی نیک کارتن
  • برگزاری دوره های کارآفرینی نابینایان
  • برگزاری دوره های قصه نویسی و پویش ذهن
حمیدرضا نیک نام
فهرست