نوید محمدیاری - مدیرعامل

لیسانس حقوق
مشاور حقوقی
انجام امور وکالت و پرونده های قضایی
تنظیم قراردادهای حقوقی
داوری و حکمیت دعاوی قضایی
شماره همراه: ۰۹۱۵۵۰۸۵۵۳۱
شماره مستقیم دفتر مدیر عامل: ۳۷۶۰۳۵۰۲

سوابق اجرایی:

 • مدیریت اجرایی شرکت تعاونی سرافرازان استانداری خراسان رضوی
 • مدیر و معاون حقوقی و املاک سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی
 • معاون حقوقی و املاک شرکت فراسوی شرق
 • تملک مغازه های تجاری مهر کوهسنگی
 • تملک املاک حاشیه استانداری خراسان رضوی
 • تملیک، تفکیک و اخذ اسناد شرکت نمونه گردشگری چالیدره
 • تملیک املاک موجود در طرح مصوب هیات وزیران در خصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
 • مشاور اخذ اراضی جهت شهرک های صنعتی برای شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی
 • مشاور حقوقی شرکت زعفرانیه در نوسازی بافت فرسوده تربت حیدریه
 • مشاور حقوقی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
 • عضو کمیته راهبردی و سیاست گذاری منطقه ویژه دوغارون
 • مشاور عالی مدیر عامل و عضو کمیته سیاست گذاری و راهبردی توس گستر
 • مشاور حقوقی شرکت توس گستر
 • مشاور حقوقی شرکت آرمان گستر
 • مشاور حقوقی شرکت فراگستر ماهان
 • مشاور حقوقی شرکت فراسوی شرق (وابسته به بنیاد تعاون بسیج سپاه)
 • مشاور حقوقی شرکت مرصاد
 • مشاور حقوقی شرکت آرمان گستر
 • مشاوره حقوقی به بیش از ۱۵ شرکت و موسسه تجاری و غیرتجاری دیگر
 • کارگزاری قراردادهای فروش املاک و مشارکت در ساخت در سطح شهر مشهد
 • کارشناس قضایی دادگستری خراسان رضوی
 • عضو هیات مدیره و رئیس هیات تصفیه شرکت تعاونی سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی
 • عضو هیئت مدیره تعاونی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
 • عضو هیئت مدیره شرکت نمونه گردشگری چالیدره
نوید محمدیاری
فهرست