حمید رمضان پور - معاون فنی و اقتصادی

لیسانس مهندسی صنایع
فوق لیسانس مدیریت شهری
طرح ریزی پلن های ایده پردازی و تعریف پروژه
طراحی مدل های مهندسی فروش
طراحی سیستم و فرایندهای داخلی شرکت ها
مطالعات و امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری
طراحی و مدیریت سیستم های ارتباط با مشتریان (CRM)
شماره همراه: ۰۹۱۵۱۲۳۶۸۹۷
شماره مستقیم دفتر معاونت: ۳۷۶۰۳۵۰۳

سوابق اجرایی:

 • مدیریت ریسک پروژه های بزرگ مقیاس شهری در طرح میدان شهدا
 • عارضه یابی و بازنگری طرح نوسازی بافت حر عاملی و ارائه راهکارهای اصلاحی و برنامه ۵ ساله پیشبرد طرح
 • امکان سنجی پروژه های ساختمانی مشارکت در ساخت، جذب سرمایه گذار و پیشبرد قرارداد کارگزاری
 • تهیه بسته های امکانسنجی و جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری
 • اجرای طرح چشم انداز و برنامه راهبردی ۲۰ ساله شهر تایباد و برنامه عملیاتی ۵ ساله شهرداری تایباد
 • اجرای طرح های برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری های ۷ شهر استان خراسان رضوی
  مشارکت در تهیه طرح آمایش استان خراسان رضوی
 • ایده پردازی، تحلیل بازار و تحلیل اقتصادی و جریان مالی برج دوقلوی لوکس مسکونی در بلوار سجاد
 • ایده پردازی، تحلیل بازار و تحلیل اقتصادی و جریان مالی و برج تجاری در بلوار طبرسی
 • ایده پردازی، تحلیل بازار و تحلیل اقتصادی پارک غذا در مجموعه سپاد
 • تحلیل و مدیریت ریسک در پروژه های انتقال شرکت برق منطقه ای استان خراسان رضوی
 • بررسی عوامل سختی کار در مشاغل مختلف در سطح سازمان برق منطقه ای استان خراسان رضوی و زیرمجموعه ها با بهره گیری از آنالیز AHP
 • پروژه بررسی سیستم نگهداری و تعمیرات کارخانه و صحه گذاری سیستم نگهداری و تعمیرات کارخانه عایق خودرو توس به همراه خروجی نرم افزاری با زبان VB
 • انجام مطالعات امکان سنجی طرح های حمل و نقل، صنایع بهداشتی و صنایع غذایی (نان صنعتی و کشتارگاه طیور)، احداث نیروگاه های مولد مقیاس کوچک
 • انجام مطالعات امکان سنجی طرح های گردشگری و مجتمعات خدماتی رفاهی بین راهیپیاده
 • سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) شرکت پاریز طرح شهر
 • عارضه یابی و پیشنهاد اقدامات اصلاحی در بخش های مختلف کارخانه قند شیرین (از جمله سیستم انبار) و بررسی توجیه اقتصادی فعالیت بخش قندگیری از ملاس
 • زمان سنجی و بالانس خط درب خودرو پژو ۶۱۱ و پارس کارخانه ایران خودرو نیشابور

مقالات:

 • مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس شهری. نمونه موردی: طرح بزرگ میدان شهدای مشهد (۱۳۹۵)
 • مدیریت ریسک در پروژه های انتقال شرکت برق منطقه ای استان (۱۳۹۰)
 • یررسی عوامل سختی کار در مشاغل مختلف در سطح سازمان و زیر مجموعه ها با بهره گیری از آنالیزAHP (1392)
حمید رمضان پور
فهرست