میثم امیریان - مدیریت واحد فنی و معماری

فوق لیسانس معماری
پایه ۲ طراحی و نظارت معماری از نظام مهندسی ساختمان
طرح ریزی پلن های ایده پردازی و تعریف پروژه
طراحی پلان های نما و داخلی
اجرا و نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی
شماره همراه: ۰۹۱۵۱۱۰۷۶۹۲
شماره مستقیم دفتر مدیریت: ۳۷۶۰۳۵۰۵

سوابق اجرایی:

 • موسس دفتر مهندسین مشاور فضای تهی
 • موسس دفتر مهندسین مشاور تارد
 • طراحی پروژه های مسکونی، اداری و تجاری در مناطق مختلف شهر (بلوار سجاد، احمدآباد، ملک آباد و …)
 • اجرای پروژه های متعدد مسکونی، تجاری و اداری
 • سرپرست طراحی معاونت زیباسازی شهرداری مشهد
 • مسئول فنی معاونت زیباسازی شهرداری مشهد در پارک های منطقه ۹
 • رتبه اول مسابقه طراحی دانشگاه علوم و تحقیقات
 • تقدیر شده مسابقه طراحی سردر ورودی مشهد
 • رتبه برتر مسابقه طراحی مجتمع تجاری باران – خیابان ۱۷ شهریور
 • رتبه برتر مسابقه طراحی برج مانیا – بلوار وکیل اباد
 • رتبه برتر مسابقه طراحی باغ بازار سبزوار
 • رتبه برتر مسابقه طراحی میدان فلسطین – مشهد
 • پایان نامه برتر دانشکده معماری و شهرسازی با موضوع تقاطع تئاتر ومعماری ( بارویکرد تعملات اجتماعی و باز افرینی خاطره جمعی مردم مشهد )
میثم امیریان
فهرست