وابسته به هلدینگ فراتن وابسته به هلدینگ فراتن

خدمات ما

مدیریت پیمان و ساخت اقتصادی پروژه های لوکس

آخرین مقالات

زیر مجموعه ها و همکاران تجاری ما

همکاری با ما

چنانچه در ارائه کالا و خدمات در زنجیره صنعت ساختمان دارای توانمندی بوده و قصد همکاری با فراتن را دارید، موضوع خود را ثبت نمایید

فهرست